Logotype for print

Sjöutskottet

Svensk Försäkrings Sjöutskott är ett branschsamarbete för de försäkringsbolag som i Sverige bedriver sjö- och transportförsäkringsverksamhet.

Håkan Nyström
AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Jan Limnell
Försäkringsaktiebolaget Alandia
Niklas Bengtsson
HDI Global Specialty
Tomas Rydback
If Skadeförsäkring AB (publ)
Michael Truwert
Länsförsäkringar AB
Christopher Morley
Trygg-Hansa Försäkring filial
Christopher Hesselbrandt
XL Insurance Company Plc
Risto Räty
Zurich Insurance
Namn Koncern
Håkan Nyström AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Jan Limnell Försäkringsaktiebolaget Alandia
Niklas Bengtsson HDI Global Specialty
Tomas Rydback If Skadeförsäkring AB (publ)
Michael Truwert Länsförsäkringar AB
Christopher Morley Trygg-Hansa Försäkring filial
Christopher Hesselbrandt XL Insurance Company Plc
Risto Räty Zurich Insurance