Logotype for print

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring presenterad

2018-02-13
nyhet En ny sjuklighetsundersökning för perioden 2008-2015 visar att sjukdomsperioderna minskat jämfört med tidigare sjuklighetsundersökning för 2000-2007. Utbetalningarna från privata försäkringar är i många fall kopplade till hur Försäkringskassan beslutar. Ändras regelverken, t ex genom införande eller borttagande av den bortre tidsgränsen för sjukpenning, så ändras också förutsättningarna för utbetalningar från privata försäkringar.