Logotype for print

Stabila svenska försäkringsföretag i en osäker omvärld

2017-12-04
nyhet Den 1 december publicerades Svensk Försäkrings Omvärldsrapport 2018. Rapporten innehåller bland annat en analys av den ekonomiska utvecklingen och konsekvenserna för försäkringsföretagen. Denna analys visar på att svenska försäkringsföretag är, trots de låga räntorna, stabila med överlag god avkastning på sina tillgångar och stark finansiell ställning. Att företagen är stabila är viktigt då omvärlden är osäker.

7 av 10 remissinstanser kritiska till förslaget om skatt på sjukvårdsförsäkringar

2017-12-01
nyhet -Den kraftiga kritiken från remissinstanserna visar tydligt att regeringen har missat vilken roll sjukvårdsförsäkringen fyller för arbetsgivare i att uppfylla sitt arbetsmiljö- och hälsoansvar gentemot sina anställda. Inte minst fyller försäkringen en viktig roll för mindre företag inom branscher som byggnation och anläggning, detaljhandeln och tillverkningsindustrin, säger Eva Erlandsson senior ekonom på Svensk Försäkring.