Logotype for print

Finansdepartementets IDD-förslag uppfyller inte rättssäkerhetskraven

2017-10-02
nyhet Finansdepartementets förslag om hur EU:s nya regler för distribution av försäkringar (IDD) ska genomföras i Sverige håller inte måttet. Finansdepartementets hantering av frågorna uppfyller inte grundläggande krav på en rättssäker lagstiftningsprocess. Det framhåller Svensk Försäkring i ett osedvanligt omfattande remissvar och kräver en förnyad analys, förnyad remissomgång och förnyad tidpunkt för ikraftträdandet.