Logotype for print

854 000 skador inträffade för hushåll och företag 2017

2018-07-10
nyhet Totalt inträffade 854 000 skador inom hushåll och företag under 2017. För dessa skador utbetalades sammanlagt drygt 18 miljarder kronor från försäkringsbolagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden. Skadebeloppen uppgick till sammanlagt drygt 2,3 miljarder kronor. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand och åska. Sammanlagt uppgick dessa skadebelopp till nästan 3,8 miljarder kronor.