Logotype for print

Branschstatistik, kvartal

I branschstatistiken finns statistik som Svensk försäkring tar fram om försäkringsmarknaden. Branschstatistiken är en sammansättning av liv- och skadeförsäkringsstatistik.

Totalavkastning, återbäringsräntor, kollektiv konsolidering, premieinkomst, marknadsandelar och anmälda skador.

Här finns Livbolagens premieinkomst och utbetalning
Här finns Skadebolagens premieinkomst och utbetalning

Branschstatistiken för det fjärde kvartalet 2018, som ursprungligen publicerades 2018-02-20, har reviderats 2018-02-25. Revideringarna rör ändringar i totalavkastning och inbetalda premier för livförsäkringsföretag