Logotype for print

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende konsumentbyrå som hjälper konsumenten att tolka villkor, lagar och regler och svara på frågor kring försäkringar. Från pensioner till bil-, hus- och reseförsäkringar.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få opartisk fakta och vägledning inom försäkringsområdet.

Konsumentbyrån hjälper genom att tolka svåra villkor, att jämföra olika försäkringsprodukter och hjälpa till hur man går vidare om man är missnöjd med ett beslut från sitt försäkringsbolag.

På hemsidan hittar du information om vad som gäller vid sjukdom, olycksfall, du kan jämföra hemförsäkringar och tjänstepensioner mellan olika institut och får en överblick över hela försäkringsområdet.

Konsumenternas Försäkringsbyrå når man via telefon, brev eller mejl. Formulär och kontaktuppgifter finns på deras hemsida

Konsumentbyrån drivs som stiftelse. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Verksamheterna finansieras av respektive bransch.