Logotype for print

Hur försäkrar vi oss mot cyberrisker och databrott?

Risken för cyberangrepp mot företag och organisationer ökar. Angreppen kan få förödande konsekvenser. De kan orsaka systemavbrott och förlust av viktig information. Vad innebär det att försäkra sig mot cyberrisker? Välkommen till ett seminarium den 19 mars där vi lär oss mer om en växande försäkringsmarknad.

Med digitaliseringen och det uppkopplade samhället ökar behovet av att skydda system och information mot cyberangrepp. Hotbilden förändras i snabb takt vilket ställer stora krav på riskhanteringen i företag och organisationer. Vi ser nu en ökad efterfrågan på försäkring mot cyberrisker och fler försäkringsföretag som erbjuder produkter som riktar sig till såväl stora som mindre verksamheter.

Vi diskuterar hur cyberförsäkring har utvecklats globalt och på den svenska marknaden. Vilka skador kan uppstå i samband med cyberangrepp och databrott? Kan cyberförsäkring bidra till att höja säkerheten och förmågan att stå emot och hantera cyberangrepp?

Medverkande

Emil Lagerstedt, Underwriter, Länsförsäkringar (återförsäkring)
Ulrik Franke, Ph.D., Research Institutes of Sweden
Pär Karlsson, ekonom och ansvarig för informations- och cybersäkerhet på Svensk Försäkring
Moderator: Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom, Svensk Försäkring

Tid: 19 mars, kl.09.00-10.30 (kaffe och smörgås serveras från 08.30)
Plats: Karlavägen 100, lokal Berzelii Park, Stockholm

Begränsat antal platser, först till kvarn...

Anmäl dig här

Datum: 19 mars

Plats: Karlavägen 100

Kostnad: Kostnadsfritt