Logotype for print

Kurs: Ansvarsförsäkring

Den 25-28 mars arrangerar Svensk Försäkring kursen Ansvarsförsäkring avseende transport och spedition

Kursen riktar sig bl.a. till anställda på försäkringsbolag, advokatbyråer, rederier, försäkringsförmedlare och till andra som har behov av fortbildning inom detta försäkringsområde.

Föreläsarna undervisar ansvarsförsäkring ur ett sjö- och transportförsäkringsperspektiv. Under kursen kommer föreläsarna bland annat lyfta upp de vanligaste regelverken inom området, transportavtal så som NSAB, CMR, VTL, CIM, ansvarsförsäkring för speditörer- åkerier och övriga transportörer. Dessutom behandlas sjötransportörens ansvar och försäkring (P&I).

Anmäl dig här

Datum: 25 mars